Zeytinyağı Üretimi


Zeytin giris havuzu

Zeytin fabrikaya genellikle kasalar içerisinde gelir. Gelen zeytinler zeytinyağı üretimine resimde görünen noktadan girerler. Buraya havuz denir. Kasalardaki zeytinler havuza boşaltılır.

 
Konveyör yaprak ayırıcı

Havuza boşaltılan zeytinler, bir konveyor vasıtasıyla yıkama bölümüne doğru yola çıkarlar. Resimde görülen konveyor ile taşınan zeytinlerin içerisinde varsa toz, toprak, dal ve yaprak bu aşamada ayrılır. Bu işi, konveyorun üst ucunda bulunan yaprak ayırıcı denilen kısım yapmaktadır. Zeytinler arasında kalmış olan yaprak ve dal parçaları, yaprak ayırıcı tarafından alınarak yaprak odasına gönderilir. Dal, yaprak ve taş, topraktan arındırılmış zeytinler ise yıkamaya gider.

Sinolea&Yikama

Yıkama bölümü resimde biraz arkada sağda görülen yatay kısımdır. Yaprakları ayrılmış zeytinler yıkama haznesine dökülür ve burada elenerek yıkanır. Yıkanma sırasında zeytinler arasında yine de bulunabilecek yabancı cisimler ve tozlar burada kesin olarak uzaklaştırılır. Yıkanmış zeytinler biraz daha aşağıda bulunan bölüme dökülür ve oradan yine bir konveyor vasıtasıyla kırıcıya taşınır. Kırıcı, resimde gördüğünüz öndeki büyük makinanın tepesindeki bölümdür. Buraya gelen zeytinler bir kaç farklı yöntemle kırılarak zeytin pastasını (hamurunu) oluşturur.

Malaksor

Kırıcıdan çıkan zeytin pastası resimde görülen malaksor adı verilen bölüme aktarılır. Bu bölümde zeytin pastası olgunlaşıncaya kadar spiral şeklindeki bıçaklar aracılığıyla döndürülür. Bu aşama 20 dakika ile 40 dakika arasında sürebilir. Zeytinin yağının ayrılmaya başladığını ilk kez burada görebilirsiniz. Ayrışan zeytinyağı zeytin pastasının üzerine çıkar. Eğer, malaksoru durdurup, üstte ayrılmış olan yağı alırsanız o anda bile yenebilecek haldedir. Ancak, fabrika üretiminde zeytinyağı bir sonraki aşamada ayrılmaktadır

  

dekantor

Malaksorda olgunlaşan zeytin pastası dekantora gönderilir. Dekantor soldaki resimde önde görünen silindirik makinadır. Santrifüj yöntemiyle yoğunlukları farklı olan zeytinyağı, zeytin özsuyu ve pirina denilen zeytin küspesi burada birbirinden ayrılırlar. Çıkan pirina, taşıyıcı helezon (spiral konveyor) aracılığıyla fabrika dışındaki bir alana taşınarak yığılır. Zeytinyağı ise bir süzgeçten geçerek buradan separatör denilen bir makinaya gönderilir.

  

separator

İşte mutlu son: Zeytinyağı, içinde bulunan son bir miktar zeytin özsuyundan separatörde ayrılır. Separatörün borusundan zeytinyağı akarken, ayrılan zeytin özsuyu organik bir atık oluşturarak fabrika dışındaki çökertme ve arıtma havuzlarına gönderilir. 

  Ana sayfaya dön